نامه ای از مریوان

نامه ای از مریوان

شهيد "خانعلی باقری" مرداد سال 1333 در آبادان به دنيا آمد. او در نامه ای به پدر و مادر خود می نویسد: «...اميد که به ياري خداوند متعال ان شاء الله جنگ هر چه زودتر با پيروزي هر چه کامل‌تر به نفع ما پايان گيرد و شر اين ياوه گوی مسلمان نما هم از سر مردم عراق و بعد هم از سر ما ايراني‌ها رها گردد...» متن کامل نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.

شهادتی بی اشک

شهید "ابراهيم زارعی" در وصیت نامه خود می نویسد: «دوست دارم در شهادتم هيچكس گريه نكند. مردم بدانند كه كسى مرا جهت رفتن به جبهه اجبار نكرده است و...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزگوار را در نوید شاهد بخوانید.
فریاد یک شهید از اعماق خاک هاي گرم خوزستان

فریاد یک شهید از اعماق خاک هاي گرم خوزستان

شهيد "مسعود مظفری"در وصیت نامه خود می نویسد: «من اکنون در جايي نشسته ام که خون بسياري از جوانان ما زمين را رنگين کرده و به ما هشدار مي دهند و از اعماق خاک هاي گرم خوزستان فرياد برمي آورند که اي مسلمانان اسلحه ما را برگيريد و بردشمن تجاوزگر بتازيد...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
در عزایم لباس شاد بپوشید

در عزایم لباس شاد بپوشید

شهيد "مسعود مظفری" در وصیت نامه خود می نویسد: «مادر مرا حلال کنید و به خاطر من لباس سياه نپوشید بلکه اگر لباس سرخ بر تن کنيد و برايم جشن بگيريد خيلي بهتر است که لباس سياه و گرفتن عزا براي کساني است که مرده اند...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
خوشا چنین مادرانی

خوشا چنین مادرانی

شهید "سیروس ممنون" در وصیت نامه خود می نویسد: «خوشا مادراني که فرزندان خود را چون من در راه خدا بدهند و مانند زينب و فاطمه (س) تنها به خدا توکل کنند.» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
پابوسی امام

پابوسی امام

شهید "جاوید محمدیان فرد" در وصیت نامه خود می نویسد: پدر و مادر ميخواهم كه به تهران برويد و پاى امام عزيزم را ببوسيد و به او بگوئيد كه باز حاضريد كه شهيد بدهيد چرا كه به قول خود امام همه بايد فداى اسلام بشویم... متن کامل وصیت نامه این شهید گرانقدر را در نوید شاهد بخوانید.
۳
آرشیو