فیلم / سخنان آیت الله طالقانی درباره  شهدای 17 شهریور 57

فیلم / سخنان آیت الله طالقانی درباره شهدای 17 شهریور 57

آیت الله سید محمود طالقانی در اسفند سال ۱۲۸۹ در روستای گلیرد طالقان متولد شد. او در سحرگاه نوزدهم شهریور سال ۱۳۵۸ش؛ ۱۸ شوال سال ۱۳۹۹ بر اثر سکته قلبی درگذشت .آن چه پیش رو دارید، دقایقی است از سخنان حضرت آیت الله طالقانی درباره شهدای 17 شهریور است
۵
آرشیو