زندگی نامه امیر سر لشکر شهید آبشناسان

زندگی نامه امیر سر لشکر شهید آبشناسان

«شير صحرا» زندگينامه امير سرلشكر شهيد حسن آبشناسان است. وي از جمله انسان هاي گمنام و ناشناخته اي بود كه سختي هاي جنگ و درس هاي آن، همانند صيقل به درخشندگي و شفافيت گوهر وجودي او افزود.
شهيد آبشناسان به روايت همسر

شهيد آبشناسان به روايت همسر

« نيمه پنهان ماه 12» روايت زندگي و خاطرات شهيد آبشناسان است كه از زبان همسرش بيان شده است. اين كتاب به كوشش مرجان فولادوند گردآوري و تدوين شد و در سال 1386 توسط انتشارات روايت فتح در77 صفحه به چاپ رسيد.
مرور خاطرات امير سرلشكر شهيد حسن آبشناسان در «مردان دشت نور»

مرور خاطرات امير سرلشكر شهيد حسن آبشناسان در «مردان دشت نور»

«مردان دشت نور» مجموعه خاطرات فرماندهان رشيد نيروي زميني ارتش، امير سرلشكر «شهيد حسن آبشناسان»، «شهيد حسن اقارب پرست»، «شهيد مسعود منفرد نياكي» است.
«روشن تر از آبي» داستان زندگي، رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان

«روشن تر از آبي» داستان زندگي، رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان

«روشن تر از آبي » داستان زندگي، رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان است. اين كتاب به كوشش فرزام شيرزادي گردآوري و تدوين شد و در سال 1381 توسط انتشارات نشر شاهد به چاپ رسيد.
داستان واره اي از زندگي امير سرلشگر شهيد حسن آبشناسان

داستان واره اي از زندگي امير سرلشگر شهيد حسن آبشناسان

«شاهين كوهستان» داستان واره اي درباره شهيد حسن آبشناسان به همت انتشارات عقيدتي سياسي ارتش در راستاي معرفي اين شهيد والامقام منتشر شده است.
۸
آرشیو