طراحی موزه ي دفاع مقدس

طراحی موزه ي دفاع مقدس

موزه هاي دفاع مقدس مکان هاي ارزشمندي براي انتقال وقایع و تجربیات گذشته به نسل هاي آینده اند و در این بین، انتقال این تجربیات به جوانان و نوجوانان از اهمیت بسیاري برخوردار است
جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

بیداری اسلامی به معنای زنده‌شدن دوباره در پرتو اسلام اصیل و تجدید‌ حیات اسلام است که در سایۀ آن استقلال، عدالت و ارزش­های متعالی جان‌می‎گیرد.
بررسي و تبيين جايگاه جهاد به عنوان يكي از مباني دفاع مقدس در قرآن كريم

بررسي و تبيين جايگاه جهاد به عنوان يكي از مباني دفاع مقدس در قرآن كريم

این پژوهش نشان می دهد که اميال نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطان پرستی وا دارند. برای گرفتار نشدن در این بلا، بصيرت دین توحيدی ضروری می نماید.
ويژگي هاي گونه زباني خرده فرهنگ جبهه

ويژگي هاي گونه زباني خرده فرهنگ جبهه

در اين مقاله که به روش توصيفي-تحليلي است، سعي شده است با تاکيد بر لزوم شناخت گونه هاي مختلف زبان فارسي در دوره معاصر و ضرورت توجه به مقولات فرهنگي عرصه جنگ تحميلي/دفاع مقدس، به گوشه اي از فرهنگ گفتاري جبهه از جنبه زبان شناختي توجه شود.
بررسی جلوه های ناتورالیسم در ادبیّات داستانی جنگ

بررسی جلوه های ناتورالیسم در ادبیّات داستانی جنگ

وجود برخی از مؤلّفه‌های برجسته و بارز ناتورالیسم در شماری از آثار ادبیّات داستانی جنگ و دفاع مقدّس، گونه‌ای از ناتورالیسم را در این نوع ادبی رقم زده‌است.
بررسي و شناخت هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان در موزه هاي جنگ

بررسي و شناخت هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان در موزه هاي جنگ

در این مقاله، با تحليل داده ها، علايق، سلايق، نيازها و انگيزه مخاطبان براي توسعه کارآمدي موزه هاي دفاع مقدس به ويژه بخش هوايي آن براي جذب بيشتر مخاطب ارائه شده است.
۱۰
آرشیو