تأملی بر شعر و شاعری در دوره دفاع مقدس

تأملی بر شعر و شاعری در دوره دفاع مقدس

هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تأثیر شگرفی در عالم ادبیات و به ویژه ادبیات منظوم پدید آورد و ذوق و قریحه و اندیشه بیدار جامعه را به خلق ادبیاتی نو و امیدآفرین سوق داد و بستری مناسب را برای احیای تفکرات و باورهای عمیق و ژرف دینی و مذهبی در قالب شعر فراهم آورد که این تحولات به نوبه خود، فرم و قالب و هنجارگریزی ویژه ای را می طلبید.
واکاوی تاریخ شفاهی دفاع مقدّس در مجموعه خاطرات «دختر شینا»

واکاوی تاریخ شفاهی دفاع مقدّس در مجموعه خاطرات «دختر شینا»

پژوهشگران با این فرض که «دختر شینا» نمونه‌ای برای تاریخ شفاهی است، به واکاوی و بیان ویژگی‌های تاریخ‌نگاری شفاهی دفاع مقدس در این کتاب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مصاحبه‌کننده با انتخاب موضوعی جذّاب، بکر و پر از تعلیق، و هدایت هوشمندانۀ مسیر مصاحبه و نگارش، تاریخ‌نگاری صرف را مبدّل به اثری با ارزش‌های ادبی ساخته‌است.
تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی

تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی

مقاله حاضر تلاش کرده است با استفاده از چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به شناخت بهتری از تهاجم عراق به ایران دست یابد.
تحلیل تقابل واژگانی شعر رضوی شاعران دفاع مقدس

تحلیل تقابل واژگانی شعر رضوی شاعران دفاع مقدس

این پژوهش با هدف تحلیل و تبیین گفتمان مؤثر بر ساختار زبان و اندیشه در سروده‌های رضوی شاعران دفاع مقدّس را بررسی کرده‌است.
روایت فتح، روایتی دیگر از بعثت دیگرباره‌ی انسان است

روایت فتح، روایتی دیگر از بعثت دیگرباره‌ی انسان است

در روایت فتح نشان داده شد، جنگی که باید انقطاع تاریخی ایجاد می‌کرد کار را به جایی برساند تا همه به ما افتخار کنند؛ ایران از انقطاع به سوی پیشرفت رفت و جاودانه شد و اولین روایتگر آن شهید آوینی بود.
دفاع مقدس در گذر از سينماي ايران

دفاع مقدس در گذر از سينماي ايران

پژوهش حاضر، تبلور دفاع مقدس را در سینمای ایران، بین سال های 1360 تا 1385 از نظر جامعه شناسی هنر مورد بررسی قرار می دهد.
۱۱
آرشیو