نماز و آثار آن در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهداء

نماز و آثار آن در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهداء

مساله مورد مطالعه در این پژوهش نماز و آثار آن در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهدا است. این پژوهش از روش کتابخانه ای به صورت فیش نویسی استفاده شده است.
نماز و آثار آن در سیره و وصیت نامه های شهداء

نماز و آثار آن در سیره و وصیت نامه های شهداء

نگارنده با تکیه بر وصایا و سیره عملی شهدا «جایگاه نماز و اهمیت آن» را از منظر ایشان مورد تحلیل قرار داده است.
نماد و نقش مایه های نمادین در داستان های کودک و نوجوان دفاع مقدس

نماد و نقش مایه های نمادین در داستان های کودک و نوجوان دفاع مقدس

این مقاله کوششی در جهت نشان دادن چگونگی استفاده از عنصر نماد در قصه های کودک و نوجوان دفاع مقدس است.
نقش زنان دشتستانی و برازجانی در انقلاب اسلامی ایران: سنگ در مقابل تانک

نقش زنان دشتستانی و برازجانی در انقلاب اسلامی ایران: سنگ در مقابل تانک

نقش زنان دشتستانی و برازجانی در انقلاب اسلامی ایران خاطرات شفاهی شهربانو بی غرض.
نوآوری های سلمان هراتی در پردازش نمادهای دفاع مقدس

نوآوری های سلمان هراتی در پردازش نمادهای دفاع مقدس

پژوهش در نمادهای سمان هراتی به عنوان شاعر دفاع مقدس بیشتر از این جنبه حائز اهمیت است که مخاطب را با زمینه شکل گیری و پردازد این نمادها آشنا می سازد.
اسوه هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس

اسوه هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس

در این مقاله سعی شده است شخصیت های مذهبی پربسامدی که در شعر دفاع مقدس، به عنوان اسوه مطرح شده اند، شناسایی شود تا با معرفی و شناساندن آن ها، بتوانیم خوانندگان را با جهان بینی، سیر اندیشه و افکار شاعران دفاع مقدس آشنا سازیم.
۲
آرشیو