نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

مقاله حاضر عهده دار بحث درباره حضور اسطوره های ملی و مذهبی در شعر دفاع مقدس و نوع نگاه شاعران دفاع مقدس به اساطیر است.
تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي

تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي

با توجه به تهاجم فرهنگي نظام استکباري به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران، اين تحقيق که به منظور بررسي تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي انجام شده است.
بررسی تحوّل مخاطب در ادبیّات پایداری کودک و نوجوان

بررسی تحوّل مخاطب در ادبیّات پایداری کودک و نوجوان

این پژوهش بر آن است تا بر پایة نظریّة چمبرز، مخاطبان ادبیات پایداری را در دو دهة متفاوت 60 و 90 خورشیدی، شناسایی و مقایسه کند و همچنین شیوه‌هایی که نویسندگان برای برقراری با خوانندگان خود در این دو دهة متفاوت، به کار برده‌اند، بررسی شود
انقلاب اسلامی ایران؛ «ندای پیامبران»

انقلاب اسلامی ایران؛ «ندای پیامبران»

نهضت مردمی ایران با تمامی حرکت‌های مشابه خود در جهان تفاوت دارد، زیرا چشم‌انداز جدیدی فراروی تمدن بشری قرار داده است.
عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشي از جنگ

عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشي از جنگ

پژوهش حاضر با هدف مقايسه عملکرد حافظه بازماندگان دفاع مقدس مبتلا به PTSD انجام شده است.
شین مثل شهادت

شین مثل شهادت

ايثار و شهادت، به معني صف كشيدن براي كشته شدن نيست، بلكه در حال حاضر،اين فرهنگ در تلاش براي خدمت به مردم، همبستگي مليّ، تحقّق عدالت، اطاعت از رهبري و سوق دادن كشوربه سوي پيشرفت و تكامل معني پيدا ميكند. و در بُعد خارجي با اتكاء به اين فرهنگ مي توان نقشه هاي دشمنان را خنثي نمود و تهديدها را به فرصت تبديل كرد.
۵
آرشیو