تفاوت سینمای دفاع مقدس با سینمای جنگ

تفاوت سینمای دفاع مقدس با سینمای جنگ

سينماي دفاع مقدس را نبايد با سينماي جنگ يکسان دانست، سينماي جنگ ملزومات و ساختارها و غالب هاي خاص خودش را دارد كه سينماي شكل گرفته با عنوان سينماي دفاع مقدس هيچ يک از آنان را نمي پذيرد.
طراحي و تبيين الگوي تصميم‎گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

طراحي و تبيين الگوي تصميم‎گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

هدف اصلي مقاله‏ ي حاضر، طراحي و تبيين الگوي تصميم‌گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس، به‎عنوان دوران مهم فرماندهي و مديريت سپاه مي‏ باشد و براي دستيابي به هدف موردنظر، معطوف به مسأله‎ي تحقيق، ادبيات تحقيق و دفاع مقدس مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت كه روش تحقيق، تركيبي، اكتشافي، گذشته‎نگر و كاربردي مي‎باشد.
بررسي تطبيقي جايگاه زن از ديد امام خميني (ره) در ادبيات نمايشي مقاومت

بررسي تطبيقي جايگاه زن از ديد امام خميني (ره) در ادبيات نمايشي مقاومت

از نظر امام، زنان در پیروزی انقلاب سهمی مساوی و در بعضی موارد بیش از مردان داشته اند. ادبیات نمایشی دفاع مقدس جریانی است که اصلی ترین داعیه آن انعکاس واقعه تاریخی جنگ تحمیلی است.
بررسی جلوه های مقاومت زنان در دو مجموعة داستان کوتاه یوسف (1) و (2)

بررسی جلوه های مقاومت زنان در دو مجموعة داستان کوتاه یوسف (1) و (2)

این مقاله، به بررسی جلوه های مقاومت زنان، در دو مجموعه داستانی یوسف (1) و (2) پرداخته است.
وطن ما کجاست؟

وطن ما کجاست؟

این یک احتمال است، لیکن این احتمال به عقیده من جایش در مجلس شورای ملی نیست، لکن اگر بنا باشد این پیشنهادات در نظریات یک نکات سیاسی درش باشد که برگشت این نکات سیاسی در حقیقت به وطن‌خواهی باشد
نقش معنویت در زندگى و میدان رزم

نقش معنویت در زندگى و میدان رزم

در ایـن مقاله ابتدا معناى لغوى و اصطلاحى معنویت در فلسفه و دین مورد بررسى اجمالى قرار مى گیرد.
۷
آرشیو