عناصر داستاني خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکيد بر اثر دختر شينا

عناصر داستاني خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکيد بر اثر دختر شينا

اين مقاله با بررسي عناصر مشترک ميان خاطره نوشته و داستان، از جمله «پيرنگ»، «روايت»، «گفتگو» و «شخصيت» در اثر روايي دختر شينا، شباهت اين اثر با ژانر داستان را اثبات کرده است.
تجربه دوگانه زنان از جنگ

تجربه دوگانه زنان از جنگ

نقد وبررسی تجربه زنانه درخاطرات دفاع مقدس، افزون بر حفظ و نشر گنجینه ارزشمند پایداری ملت ایران در برابر متجاوزان، اهمیت نقش زنان را در دوران دفاع مقدس نشان خواهد داد.
سرمشق اقتصاد مقاومتی

سرمشق اقتصاد مقاومتی

وقتی امروز از «اقتصاد مقاومتی» به عنوان تنها راه عبور از بحران‌هایی که دشمن و شیوه‌های مدیریتی بعضی از مسئولان برایمان ایجاد کرده صحبت می‌شود، ناخودآگاه روش زندگی و شیوه مدیریتی شهیدبابایی به عنوان «الگوی اقتصاد مقاومتی» در اذهان کسانی که با وی از نزدیک آشنا بودند، تداعی می‌شود
نگرشی بر جامعه شناسی جنگ

نگرشی بر جامعه شناسی جنگ

واژه " War " از ریشه آلمانی " Werra " به معنی آزمون نیرو با استفاده ازاسلحه بین ملت ها یا گروه های رقیب داخل یک کشور است. هدف ازجنگ پیروزی بررقیب برای مستلزم ساختن او به انقیاد تام است.
شیوه‌ها و شگردهای شخصیّت‌پردازی در کتاب «دا»

شیوه‌ها و شگردهای شخصیّت‌پردازی در کتاب «دا»

نگارندگان در جستار حاضر، ابتدا به عنصر شخصیت پردازی توجه نموده، پس از آن به بررسی شیوه های پردازش شخصیت و شگردهای توصیف و پرورش اشخاص در کتاب دا پرداخته اند.
بررسي برجستگي هاي لفظي و ساختاري شعر دفاع مقدس استان كرمان

بررسي برجستگي هاي لفظي و ساختاري شعر دفاع مقدس استان كرمان

این پژوهش، برجستگی های لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدس استان کرمان را از جمله؛ تازگی های زبان، پیوند واژگان، نوجویی قافیه و ردیف و واژگان خاص، همچنین چگونگی شکل های شعری و گرایش های سبکی را مورد بازکاوی و نقد و تحلیل قرار داده است.
۸
آرشیو