يك غذاي بدمزه!

يك غذاي بدمزه!

بعد از یک عملیات سنگین رزمندگان اسلام، در یکی از مناطق، وضعیت سختی پیش می آید، به طوری که حدود سه روز غذا به رزمندگان نمی رسد.
اعتراف شيرين!

اعتراف شيرين!

در مناطق جنگی، مسایل ارتباطی و مخابرۀ بسیاری از پیام ها به صورت رمز و یا با حروف رمز انجام می گیرد. مثلاً اگر می خواستند، کلمه نان، را مخابره کنند،
يك بلندي براي عكس

يك بلندي براي عكس

مهدی میرزایی، عکاس ، در دفتر مجله مشغول کار است که به او خبر می دهند مجسمۀ شاه را مردم دارند پایین می آورند.
مردي كه روزه بود

مردي كه روزه بود

سال 1353 است. حدود 2 سال است که عباس بابایی از دورۀ آموزشی خلبانی از آمریکا برگشته است
يك نماز پُر از اخلاص

يك نماز پُر از اخلاص

نوید شاهد: دورۀ آموزش خلبانی عباس بابایی در آمریکا تمام شده است. اما به خاطر گزارش هایی که در پروندۀ خدمتی اش درج شده، تکلیفش معلوم نیست..
مرده اي كه زنده بود!

مرده اي كه زنده بود!

شهید جلیل محدثی فر از فرماندهان شهید استان خراسان است. او در هنگام شهادت 24 سال سن داشت.
۵
آرشیو