کد خبر: ۳۹۰۸۴۳
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۸
مهاجران الی الله
در فاجعه منای سال گذشته 49 نفر از حجاج استان فارس به شهادت رسیدند.

 شهید علی محمد	خادمی زاده / میزان تحصیلات: فوق لیسانس/ محل دفن:شیراز
شهید علی محمد خادمی زاده / میزان تحصیلات: فوق لیسانس/ محل دفن:شیراز
 شهید وحید	اسلامی / میزان تحصیلات فوق لیسانس / محل دفن :شيراز
شهید وحید اسلامی / میزان تحصیلات فوق لیسانس / محل دفن :شيراز
 شهید نعمت اله	منصوری / میزان تحصیلات لیسانس / محل دفن :شيراز
شهید نعمت اله منصوری / میزان تحصیلات لیسانس / محل دفن :شيراز
شهید بهرام مجد / تولد: شیراز / میزان تحصیلات: لیسانس / مفقود
شهید بهرام مجد / تولد: شیراز / میزان تحصیلات: لیسانس / مفقود
شهید حسین استخری/میزان تحصیلات لیسانس / محل دفن:شیراز
شهید حسین استخری/میزان تحصیلات لیسانس / محل دفن:شیراز
شهید حمید	دریانورد/میزان تحصیلات: لیسانس/
شهید حمید دریانورد/میزان تحصیلات: لیسانس/
 شهید محمدحسن ملایم	/ میزان تحصبلات :فوق دیپلم / محل دفن :شيراز
شهید محمدحسن ملایم / میزان تحصبلات :فوق دیپلم / محل دفن :شيراز
 شهید غلامرضا شاکرین / میزان تحصیلات: دیپلم / مفقود
شهید غلامرضا شاکرین / میزان تحصیلات: دیپلم / مفقود
شهید جلیل زارع / شیراز / محل دفن: شیراز
شهید جلیل زارع / شیراز / محل دفن: شیراز
شهید احمد خادمی/ تحصیلات: دیپلم/ تولد : شیراز
شهید احمد خادمی/ تحصیلات: دیپلم/ تولد : شیراز
 شهید عبدالعزیز فرح / میزان تحصیلات : سیکل / محل دفن : شیراز
شهید عبدالعزیز فرح / میزان تحصیلات : سیکل / محل دفن : شیراز
 شهید سیدابوالقاسم یقطین / محل دفن :شیراز /میزان تحصیلات: دیپلم
شهید سیدابوالقاسم یقطین / محل دفن :شیراز /میزان تحصیلات: دیپلم
 شهید غلامحسین	 زارع/ میزان تحصیلات: سیکل / محل دفن :شیراز
شهید غلامحسین زارع/ میزان تحصیلات: سیکل / محل دفن :شیراز
 شهید علی همت زاده / میزان تحصیلات: سیکل / محل دفن :شیراز
شهید علی همت زاده / میزان تحصیلات: سیکل / محل دفن :شیراز
 شهید محمد راکعی / میزان تحصیلات :دیپلم	محل دفن :شيراز
شهید محمد راکعی / میزان تحصیلات :دیپلم محل دفن :شيراز
 شهید نادعلی امینی علیایی / محل دفن :شيراز
شهید نادعلی امینی علیایی / محل دفن :شيراز
 شهید علی میرزا	حسینی/ میزان تحصیلات: سیکل / محل دفن :شیراز
شهید علی میرزا حسینی/ میزان تحصیلات: سیکل / محل دفن :شیراز
شهید احمد نجفی / تولد: 1316 بوانات/ محل دفن: ابوتربه بوانات /
شهید احمد نجفی / تولد: 1316 بوانات/ محل دفن: ابوتربه بوانات /
شهید اسداله ایمن پور / تولد: 1336 نیریز/ محل دفن: آباده طشک /
شهید اسداله ایمن پور / تولد: 1336 نیریز/ محل دفن: آباده طشک /
شهید اسکندر ناصری / تولد: 1326 فیروزآباد / محل دفن: میمند علیا /
شهید اسکندر ناصری / تولد: 1326 فیروزآباد / محل دفن: میمند علیا /
شهید اسماعیل روستایی / تولد: 1328   بوانات / محل دفن:جشنیان
شهید اسماعیل روستایی / تولد: 1328 بوانات / محل دفن:جشنیان
شهید جلیل قاسمی/صدراله/ 1351/6/9  مرودشت / 
محل دفن: مرودشت
شهید جلیل قاسمی/صدراله/ 1351/6/9 مرودشت / محل دفن: مرودشت
شهید : حسن خواجه پور/تولد: 1359/9/28	گراش	/محل دفن گراش
شهید : حسن خواجه پور/تولد: 1359/9/28 گراش /محل دفن گراش
شهید حسین حیاتی/	1341/02/03 لامرد/ محل دفن:دهشیخ
شهید حسین حیاتی/ 1341/02/03 لامرد/ محل دفن:دهشیخ
شهید حسین پیروی اکبرابادی / 1336/8/2 کوار/ محل دفن:اکبرابادکوار/
شهید حسین پیروی اکبرابادی / 1336/8/2 کوار/ محل دفن:اکبرابادکوار/
شهید حسین محمدی/تولد:1343/11/26 کوار / محل دفن: اکبرابادکوار/
شهید حسین محمدی/تولد:1343/11/26 کوار / محل دفن: اکبرابادکوار/
شهید خلیل	زارعی/ تولد: 1331/4/10	خرامه/ محل دفن : خرامه
شهید خلیل زارعی/ تولد: 1331/4/10 خرامه/ محل دفن : خرامه
 شهیدمحی الدین سید باقری/ تولد: 1341/04/01  مرودشت/ محل دفن: درودزن
شهیدمحی الدین سید باقری/ تولد: 1341/04/01 مرودشت/ محل دفن: درودزن
شهید داوود	امیرآبادی/ 1325/10/02 آباده/ محل دفن : بیدک -آباده
شهید داوود امیرآبادی/ 1325/10/02 آباده/ محل دفن : بیدک -آباده
شهید اسماعیل جعفری / تولد: 1334  آباده / محل دفن:دهدق آباده /
شهید اسماعیل جعفری / تولد: 1334 آباده / محل دفن:دهدق آباده /
شهید حبیب اله شریفی/ تولد:	1344/03/09 آباده/ محل دفن: آباده
شهید حبیب اله شریفی/ تولد: 1344/03/09 آباده/ محل دفن: آباده
 شهید عباس لطفی / تولد: 1333/01/02 آباده /محل دفن: صغاد
شهید عباس لطفی / تولد: 1333/01/02 آباده /محل دفن: صغاد
شهید عبدالرسول	ابراهیمی/ تولد: 1331/06/12 آباده / محل دفن: ایزدخواست -آباده
شهید عبدالرسول ابراهیمی/ تولد: 1331/06/12 آباده / محل دفن: ایزدخواست -آباده
شهید عبدالرضا سلیمی /تولد : 1333/01/02 آباده/ محل دفن: آباده
شهید عبدالرضا سلیمی /تولد : 1333/01/02 آباده/ محل دفن: آباده
 شهید عزت اله ایزدی / تولد: 1323/06/04 آباده / محل دفن :ایزدخواست -آباده
شهید عزت اله ایزدی / تولد: 1323/06/04 آباده / محل دفن :ایزدخواست -آباده
 شهید عطاءاله منصوری / تولد: 1328/06/01	 آباده /محل دفن :بیدک -آباده
شهید عطاءاله منصوری / تولد: 1328/06/01 آباده /محل دفن :بیدک -آباده
 شهید مرتضی خالواحمدی / تولد: 1329/07/20 آباده / محل دفن :صغاد
شهید مرتضی خالواحمدی / تولد: 1329/07/20 آباده / محل دفن :صغاد
شهید عبدالصمدجمشيد نژاد سپيدان / 1333/1/2	/ محل دفن : گلزارشهداي سپيدان
شهید عبدالصمدجمشيد نژاد سپيدان / 1333/1/2 / محل دفن : گلزارشهداي سپيدان
 شهید عطا اله برزگر / تولد : 1322/03/09 بوانات/ محل دفن :قلعه سنگی
شهید عطا اله برزگر / تولد : 1322/03/09 بوانات/ محل دفن :قلعه سنگی
 شهید علی نظر برومند / تولد: 1327/01/06	خشت / محل دفن :گلزار شهدا مرکزی خشت
شهید علی نظر برومند / تولد: 1327/01/06 خشت / محل دفن :گلزار شهدا مرکزی خشت
 شهید غلامعباس	سهیلی / تولد: 1345/03/05 لامرد/ محل دفن :روستای خشت
شهید غلامعباس سهیلی / تولد: 1345/03/05 لامرد/ محل دفن :روستای خشت
 شهید قاسم رحمانی / تولد: 1327/10/09 لامرد / محل دفن :روستای بریو
شهید قاسم رحمانی / تولد: 1327/10/09 لامرد / محل دفن :روستای بریو
 شهید محمد خندان
شهید محمد خندان
 شهید محمد باقر	بهمن زادگان جهرمی / تولد:	1344/08/03 جهرم/ محل دفن :جهرم-گلزار فردوس / برادر شهید
شهید محمد باقر بهمن زادگان جهرمی / تولد: 1344/08/03 جهرم/ محل دفن :جهرم-گلزار فردوس / برادر شهید
 شهید محمد حسینی/ تولد:	1332/04/09 لامرد/محل دفن :لامرد
شهید محمد حسینی/ تولد: 1332/04/09 لامرد/محل دفن :لامرد
 شهید مختار  اکبری / تولد: 1338/01/05	/ محل دفن :اشکنان	لامرد
شهید مختار اکبری / تولد: 1338/01/05 / محل دفن :اشکنان لامرد
 شهید مصطفی	رحمانی /تولد: 1354/01/01 لامرد / محل دفن :روستای بریو
شهید مصطفی رحمانی /تولد: 1354/01/01 لامرد / محل دفن :روستای بریو
 شهید نصرت اله واحدی
شهید نصرت اله واحدی
 شهید حاج ولی خانی / تولد : 1333/2/27 بیضاء / بیضا-تل محل دفن :بیضا
شهید حاج ولی خانی / تولد : 1333/2/27 بیضاء / بیضا-تل محل دفن :بیضا


نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
پربازدید ها