کد خبر: ۳۹۹۳۸۱
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۹
به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
امروز فرصتی است که همه، با شهیدان تجدید خاطره کنند و در برابر صبر و گذشت خانواده‌هایشان سر تکریم فرود آورند. (مقام معظم رهبری)
شهيد سيد مرتضي ( هادي ) صحرائيان / تولد: 1345 شهادت:22/12/62 عمليات خيبر / برادران و خواهران عزيز تقوا را پيشه خود سازيد و به خودسازى خود مشغول شويد و از گناه و معصيت بپرهيزيد.
شهيد سيد مرتضي ( هادي ) صحرائيان / تولد: 1345 شهادت:22/12/62 عمليات خيبر / برادران و خواهران عزيز تقوا را پيشه خود سازيد و به خودسازى خود مشغول شويد و از گناه و معصيت بپرهيزيد.
شهید عبدالحميد مسيحيان /تولد: 1341 شهادت: 22/12/62 / از تمامى برادران و خواهران التماس دعا دارم و خود را برده اى سراپا تقصير و پرگناه مى دانم كه تنها عمل خيرش را به گناه خويش كه چگونه و با چه رويى به محضرش وارد شوم و اقرار به وحدانيتش و پيروى و شهادت رسول و ائمه معصومش دهم درحاليكه وقتى مى گفتم خدا به ديگرى دل بسته بودم و هرگاه ادعاى پرستش مى گردم ديگرى را بت و از او حل مشكل و كمك مى خواستم.
شهید عبدالحميد مسيحيان /تولد: 1341 شهادت: 22/12/62 / از تمامى برادران و خواهران التماس دعا دارم و خود را برده اى سراپا تقصير و پرگناه مى دانم كه تنها عمل خيرش را به گناه خويش كه چگونه و با چه رويى به محضرش وارد شوم و اقرار به وحدانيتش و پيروى و شهادت رسول و ائمه معصومش دهم درحاليكه وقتى مى گفتم خدا به ديگرى دل بسته بودم و هرگاه ادعاى پرستش مى گردم ديگرى را بت و از او حل مشكل و كمك مى خواستم.
شهيد علي اکبر مدني/ تولد: 1342 / شهادت: 22/12/62 / تاحال من مرده بودم و اين لحظه ، آغاز جهاد و شهادت است . اين احساس تازه متولد شدن را در خود میبینم و زندگى جاويدان خود را آغاز مى كنم. شهادت انسان را بدرجه اعلاى ملكوتى مى رساند و چقدر شهادت در راه خدا زيباست .
شهيد علي اکبر مدني/ تولد: 1342 / شهادت: 22/12/62 / تاحال من مرده بودم و اين لحظه ، آغاز جهاد و شهادت است . اين احساس تازه متولد شدن را در خود میبینم و زندگى جاويدان خود را آغاز مى كنم. شهادت انسان را بدرجه اعلاى ملكوتى مى رساند و چقدر شهادت در راه خدا زيباست .
 شهيد علي حسين فراري / تولد: 5/7/1342 كازرون/ شهادت: 22/12/62 / مسجد سنگرى است كه انسان در آن‌جا به ديدار خداوند مى شتابد و عبادت انسان در مسجد اجرى عظيم دارد.
شهيد علي حسين فراري / تولد: 5/7/1342 كازرون/ شهادت: 22/12/62 / مسجد سنگرى است كه انسان در آن‌جا به ديدار خداوند مى شتابد و عبادت انسان در مسجد اجرى عظيم دارد.
شهید غلام‌حسين ميرزايى / تولد:02/03/1346 / شهادت : 22/12/66 / 
 برادران و خواهران بدانيد كه من با كمال ميل اين راه را پذيرفتم از اين انتخاب نيز افتخار مى كنم. زيرا كه اين راه، راه على (ع) و راه حسين (ع) است و من مقلد نائب الامام خمينى بت شكن و غلام حسينم زيرا كه اين راه، راه رستگارى است، راه و صراط مستقيم مى باشد راه خشنودى است.
شهید غلام‌حسين ميرزايى / تولد:02/03/1346 / شهادت : 22/12/66 / برادران و خواهران بدانيد كه من با كمال ميل اين راه را پذيرفتم از اين انتخاب نيز افتخار مى كنم. زيرا كه اين راه، راه على (ع) و راه حسين (ع) است و من مقلد نائب الامام خمينى بت شكن و غلام حسينم زيرا كه اين راه، راه رستگارى است، راه و صراط مستقيم مى باشد راه خشنودى است.
شهید غلام‌رضا شرفى / تولد :05/04/1348 / شهادت: :22/12/66
 مگر كسى مى تواند ادعاى مسلمان بودن نمايد ودراين موقع حساس كه سرزمينهاى مقدس اسلامى مورد هجوم ملحدان قرارگرفته ساكت بنشيند وبى تفاوت باشد ودرحالى كه مشاهده مى نمايد كه اين زمان زمان ايثار وفداكارى است چنانچه درخود آمادگى دفاع ازاسلام را مى بيند وحركت نمى كند بداند كه درزمره مغضوب عليهم است خود را به استهزاء و تمسخر گرفته است .
شهید غلام‌رضا شرفى / تولد :05/04/1348 / شهادت: :22/12/66 مگر كسى مى تواند ادعاى مسلمان بودن نمايد ودراين موقع حساس كه سرزمينهاى مقدس اسلامى مورد هجوم ملحدان قرارگرفته ساكت بنشيند وبى تفاوت باشد ودرحالى كه مشاهده مى نمايد كه اين زمان زمان ايثار وفداكارى است چنانچه درخود آمادگى دفاع ازاسلام را مى بيند وحركت نمى كند بداند كه درزمره مغضوب عليهم است خود را به استهزاء و تمسخر گرفته است .
شهید غلام محمدى / تولد :14/05/1345 / شهادت :22/12/61 /
اميدوارم كه مردم نسبت به اجتماع بى تفاوت نباشند و در راه خدا جان را به كف گيرند، چون خدا پرست بودن در عصر ما مسئوليتهايى بس سنگين براى خدا پرستان متعهد و مسئول ايجاد مى نمايد، بخدا قسم راهى را كه من انتخاب كرده ام بجز راه الله نيست نه از حوض بهشت است و نه از ترس جهنم بلكه براى خاطر خدا و اسلام عزيز است.
شهید غلام محمدى / تولد :14/05/1345 / شهادت :22/12/61 / اميدوارم كه مردم نسبت به اجتماع بى تفاوت نباشند و در راه خدا جان را به كف گيرند، چون خدا پرست بودن در عصر ما مسئوليتهايى بس سنگين براى خدا پرستان متعهد و مسئول ايجاد مى نمايد، بخدا قسم راهى را كه من انتخاب كرده ام بجز راه الله نيست نه از حوض بهشت است و نه از ترس جهنم بلكه براى خاطر خدا و اسلام عزيز است.
شهيد غلامحسين راد/ تولد: 1346 / شهادت : 22/12/62 / از پدر و مادرم خواهانم که براي من گریه و زاري ننمائيد و دعا بجان امام امت و رزمندگان اسلام بکنند ، زيرا که دنيا دار فاني است و وفا و بقائي ندارد و برادران من مي بايستي در راه حق مبارزه نمايند تا جمهوري اسلامي انشاءالله به پيروزي نهائي برسد و دست ظالمان بعث و استکبار جهاني از سرزمين اسلام و ناموس مال کوتاه گردد .
شهيد غلامحسين راد/ تولد: 1346 / شهادت : 22/12/62 / از پدر و مادرم خواهانم که براي من گریه و زاري ننمائيد و دعا بجان امام امت و رزمندگان اسلام بکنند ، زيرا که دنيا دار فاني است و وفا و بقائي ندارد و برادران من مي بايستي در راه حق مبارزه نمايند تا جمهوري اسلامي انشاءالله به پيروزي نهائي برسد و دست ظالمان بعث و استکبار جهاني از سرزمين اسلام و ناموس مال کوتاه گردد .
شهید : فتاح رضايى / تولد :20/09/1329 / شهادت :22/12/62 / 
خدايا قلبمان را مطمئن‌تر وقدوممان را استوارتر وفكرمان را بيشتر متوجه خودت گردان خدايا فقط تورا سپاس مى گويم كه به اين حقير منت نهاده وبه جبهه جنگ حق عليه با طل روانه ام ساختى .
شهید : فتاح رضايى / تولد :20/09/1329 / شهادت :22/12/62 / خدايا قلبمان را مطمئن‌تر وقدوممان را استوارتر وفكرمان را بيشتر متوجه خودت گردان خدايا فقط تورا سپاس مى گويم كه به اين حقير منت نهاده وبه جبهه جنگ حق عليه با طل روانه ام ساختى .
شهید : فتح‌اله دينكانى / تولد:01/09/1346 / شهادت :22/12/64
اگر شهيد شدم مرابا شوقى شديد تشییع جنازه بكنند ودرتشييع جنازه من با سينه زدن مرا به خاك بسپارید.
شهید : فتح‌اله دينكانى / تولد:01/09/1346 / شهادت :22/12/64 اگر شهيد شدم مرابا شوقى شديد تشییع جنازه بكنند ودرتشييع جنازه من با سينه زدن مرا به خاك بسپارید.
شهید فرامرز خاش / تولد :23/01/1343 / شهادت :22/12/62 / 
هيچگونه ناراحتى جززيارت كربلا ندارم اميدوارم كه بتوانيم بزودى با يارى خداوند متعال راه كربلا را باز نماييم . وشما ها نيزبتوانيد به زيارت قبرحسين برويد انشاءالله
شهید فرامرز خاش / تولد :23/01/1343 / شهادت :22/12/62 / هيچگونه ناراحتى جززيارت كربلا ندارم اميدوارم كه بتوانيم بزودى با يارى خداوند متعال راه كربلا را باز نماييم . وشما ها نيزبتوانيد به زيارت قبرحسين برويد انشاءالله
شهید فرزاد دستور /تولد :1337 / شهادت :22/12/59 /
اززمانى كه راه خدا را برگزيديم كاملا به اين مسئله واقف بودم كه اعتقادم به اين راه چه مسئوليتهاى سنگينى را متوجهم مى كند ونيز سرانجامش جزشهادت نمى باشد (كه نقطه اوج تكامل انسان است ) منهم با تمامى وجودم آنرا پذيرا شدم.
شهید فرزاد دستور /تولد :1337 / شهادت :22/12/59 / اززمانى كه راه خدا را برگزيديم كاملا به اين مسئله واقف بودم كه اعتقادم به اين راه چه مسئوليتهاى سنگينى را متوجهم مى كند ونيز سرانجامش جزشهادت نمى باشد (كه نقطه اوج تكامل انسان است ) منهم با تمامى وجودم آنرا پذيرا شدم.
شهيد کاظم دهقان / تولد: 9/4/1333 / شهادت: 22/12/1362 / بار الهي ببخش مرا و والدينم و مؤمنين را روزي که ميزان عدل و حساب بپا ميشود.
شهيد کاظم دهقان / تولد: 9/4/1333 / شهادت: 22/12/1362 / بار الهي ببخش مرا و والدينم و مؤمنين را روزي که ميزان عدل و حساب بپا ميشود.
كريم غفارزاده / تولد :05/09/1343 / شهادت :22/12/63
/ بله اين دنيا به اندازه يك سرمويى ارزش واعتبار ندارد زندگى واقعى آن دنيا است من اين دنيا را مانند رحم مادرى مى دانم كه پس ازمرگ ازرحم خارج شده وبه دنياى واقعى پامى گذاريم.
كريم غفارزاده / تولد :05/09/1343 / شهادت :22/12/63 / بله اين دنيا به اندازه يك سرمويى ارزش واعتبار ندارد زندگى واقعى آن دنيا است من اين دنيا را مانند رحم مادرى مى دانم كه پس ازمرگ ازرحم خارج شده وبه دنياى واقعى پامى گذاريم.
شهيد رحمت اله فرهمند/ تولد:1347 شهادت :24/12/1364 عمليات والفجر 8 / اميد آن دارم خداوند كمك كند تا جزء سربازان واقعى امام زمان (عج) قرار گيرم .
شهيد رحمت اله فرهمند/ تولد:1347 شهادت :24/12/1364 عمليات والفجر 8 / اميد آن دارم خداوند كمك كند تا جزء سربازان واقعى امام زمان (عج) قرار گيرم .
شهيد عبدالرضا اسکندري /تولد: 1340 شهادت:22/12/1362 /
شهيد عبدالرضا اسکندري /تولد: 1340 شهادت:22/12/1362 /
شهيد عبداللطيف ابوطالبي تولد:1344 شهادت: 22/12/62 /
شهيد عبداللطيف ابوطالبي تولد:1344 شهادت: 22/12/62 /
شهید عباس پولادي / تولد:1/12/1332 شهادت:22/12/81
شهید عباس پولادي / تولد:1/12/1332 شهادت:22/12/81


نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید