نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شهید حاج منصور خادم صادق
برچسب: شهید حاج منصور خادم صادق
نوید شاهد - همرزم شهید "منصور خادم صادق" در خاطره... آورد آنچه می شنوید خاطره ای از این شهید گرانقدر...
به گزارش نوید شاهد فارس شهید حاج منصور خادم صادق... پاسدار به جبهه اعزام شد "منصور" در طول هشت سال... علوم و فنون زرهی و را بر عهده داشت "حاج... خادم صادق" که در عملیات های مختلف شرکت کرده و...
کد خبر: ۴۸۱۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


برادر شهید حاج "منصور خادم صادق" در خاطره ای می... بزرگ ما آقا اسماعیل سراغ منصور را گرفت گفتیم رفته...
به گزارش نوید شاهد فارس شهید حاج "منصور خادم صادق"... پاسدار به جبهه اعزام شد "منصور" در هشت سال دفاع... و فنون زرهی و را بر عهده داشت "حاج خادم... صادق" که در عملیات های مختلف شرکت کرده و گه...
کد خبر: ۴۷۸۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴


یکی از همرزمان شهید حاج "منصور خادم صادق" در خاطره...
به گزارش نوید شاهد فارس شهید حاج "منصور خادم صادق"... پاسدار به جبهه اعزام شد "منصور" در هشت سال دفاع... و فنون زرهی و را بر عهده داشت "حاج خادم... صادق" که در عملیات های مختلف شرکت کرده و گه...
کد خبر: ۴۷۸۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۱


خاطره ای از شهید "خادم صادق"؛
همرزم شهید حاج "منصور خادم صادق" در خاطره ای روایت... فاو می رفتیم می دیدیم حاج منصور آنجاست ...
به گزارش نوید شاهد فارس شهید حاج "منصور خادم صادق"... پاسدار به جبهه اعزام شد "منصور" در طول هشت سال... علوم و فنون زرهی و را بر عهده داشت "حاج... خادم صادق" که در عملیات های مختلف شرکت کرده و...
کد خبر: ۴۷۸۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


خاطره ای از شهید "منصور خادم صادق":
خواهر شهید حاج منصور خادم صادق در خاطره ای روایت...
به گزارش نوید شاهد فارس شهید حاج "منصور خادم صادق"... پاسدار به جبهه اعزام شد "منصور" در طول هشت سال... علوم و فنون زرهی و را بر عهده داشت "حاج... خادم صادق" که درعملیات های مختلف شرکت کرده و گه...
کد خبر: ۴۷۴۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


معرفی کتاب؛
به روایت هایی از شهید حاج "منصور خادم صادق" می... دادند وقتی حاج منصور به منطقه آمد و وضعیت را...
کد خبر: ۴۷۴۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


شهید حاج "منصور خادم صادق" در دومین روز از بهار...
به گزارش نوید شاهد فارس شهید حاج "منصور خادم صادق"... و فنون زرهی و اشاره کرد حاج "خادم صادق" که...
کد خبر: ۴۶۹۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


نوید شاهد فارس شهید حاج منصور خادم صادق در دومین... دانشکده علوم و فنون زرهی/و اشاره کرد حاج خادم صادق... شهید حاج منصور خادم صادق سرانجام در اول آبان ماه... بچه ها کفش و لباس ورزشی بخرد منصور که همیشه...
کد خبر: ۴۳۵۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


با منصور در مغازه برق کشی کار می کردیم منصور...
نوید شاهد فارس شهید حاج منصور خادم صادق در دومین... دانشکده علوم و فنون زرهی/و اشاره کرد حاج خادم صادق... شهید حاج منصور خادم صادق سرانجام در اول آبان ماه... 1372در حین انجام مأموریت به شهادت رسید این کار منصور...
کد خبر: ۴۳۳۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰