تنها آرزوی یک شهید

تنها آرزوی یک شهید

نوید شاهد - شهيد "ابوالقاسم بارورز" در وصیت نامه خود می نویسد: «پدرم و مادرم، برادرانم و خواهرانم بدانيد که اين راه را خودم انتخاب کردم. چون شهيد شدن بزرگترين آرزو در زندگيم بود و...» متن کامل وصیت این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
عید واقعی یک شهید

عید واقعی یک شهید

نوید شاهد _ شهيد "رضا حميدی" در وصیت نامه خود می نویسد: (راستى چقدر زيبا و پرمعنا است شهادت در راه خدا، شهادتى كه هرمسلمان آزاده بايد آن را دنبال كند تا به آن برسد و بايد هميشه در صحنه حق عليه باطل و با و...) قسمتی از وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
اسلام مکتب انسان ساز

اسلام مکتب انسان ساز

نوید شاهد - شهيد "علی اکبر افضل" در دفتر مناجات خود می نویسد: «سپاس مخصوص خدايست خدای محرومين و خدای بيچارگان، خدای انسان های با شرف و خدای انسان های حق و خدای مستضعفين که بيچاره شدگان تاريخ و زمانند و...» متن مناجات این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
مسافری در گذرگاه خاکی

مسافری در گذرگاه خاکی

نوید شاهد - شهيد "علی اکبر افضل" در وصیت نامه خود می نویسد: «مادر مهربانم، مرگ حق است و اين دنيا گذرگاهی بيش نيست و همه ما مسافری بيش در اين دنيای خاکی و زودگذر نيستيم و...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
چه افتخارى بالاتر از شهادت

چه افتخارى بالاتر از شهادت

نوید شاهد - شهيد "رستم گوشه نشين" در وصیت خود می نویسد: « مادرجان، خوشا به حالت كه چنين فرزندى در راه اسلام تربيت كردى و تو بودى كه هميشه افتخار می كردى كه فرزندت در جبهه هست پس حالا هم افتخار كن كه فرزندت در راه اسلام به شهادت رسيده و...» متن کامل وصیت این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
منافقان در هر لباسی در صدد ضربه زدن به انقلاب هستند

منافقان در هر لباسی در صدد ضربه زدن به انقلاب هستند

نوید شاهد - شهيد "عبدالحميد توکليان" در وصیت نامه خود می نویسد: «اين منافقان مانند مار زخمی به دنبال فرصتی هستند كه نيش خود را بزنند. من همه عمر نفرت از آنها داشتم چون مرد نبوده اند و...» متن کامل وصیت این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.