نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«میهن مهرآجین» / کلیپ

«میهن مهرآجین» / کلیپ

گروه تلویزیونی شاهد ویدئویی از گروه سرود نسیم رحمت با عنوان «میهن مهرآجین» به مناسبت هفته دفاع مقدس تهیه کرده است.
«فصل حماسه» / کلیپ

«فصل حماسه» / کلیپ

گروه تلویزیونی شاهد ویدئویی از گروه سرود نسیم رحمت با عنوان «فصل حماسه» به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر کرده است.
«ایران سربلند» / کلیپ

«ایران سربلند» / کلیپ

گروه تلویزیونی شاهد کلیپی را با عنوان «ایران سربلند» به مناسبت هفته دفاع مقدس تولید و در اختیار نوید شاهد قرار داده است.