نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

خطاب به نسل هاى آينده!

خطاب به نسل هاى آينده!

شهيد جليل رستم پور در وصیت نامه خود می نویسد: امام در آخرين لحظات فرمود هل من ناصر ينصرنى آيا كسى است كه مرا يارى كند. خطابش به كه بود به آن‌هايى كه درمقابلش ايستاده بودند يا نه آن‌هايي كه با او بودند (نه ) به نظر من خطاب به نسلهاى آينده بود و من نداى امام حسين (ع) پاسخ داده و آمده ام كه يزيديان را براندازم.
مسابقه ای برای رسیدن به خدا

مسابقه ای برای رسیدن به خدا

شهيد محمد رضا اسدی در وصیت نامه خود می نویسد: و تو اى مادر عزيزم مى‌دانم كه برايت مشكل است، مگر نه تو فرزندانت را بزرگ نكردى كه او را در راه خدا بدهى، پس من مى‌روم پيش آن كسى كه مردم او را مى‌پرستند و براى رسيدن به الله مسابقه مى‌دهند. مادر مهربانم، اميدوارم كه شيرت را حلالم كنى و مقاوم و استوار بتوانى وظيفه مادرى را نسبت به فرزندان ديگرت ادا نمايى.
از امام وسخنان امام در هر زمينه پيروي کنيد

از امام وسخنان امام در هر زمينه پيروي کنيد

شهید احمد تدین در وصیت نامه خود می نویسد: از برادران و خواهران مي خواهم که استغفار و دعاها را از ياد نبرند که بهترين درمان ها براي تسکين دردهاست. از امام و سخنان امام در هر زمينه پيروي کنيد و از خداوند بزرگ طول عمر رهبر کبيرمان را بخواهيد .
وحدت، لازمه پيروزی

وحدت، لازمه پيروزی

شهید نامور در وصیت نانه خود می نویسد: وحدت كه لازمه پيروزي بر كفر و استكبار جهاني است را مد نظر داشته باشيد و هميشه و در همه حال نماز را كه ستون دين مي باشد را فراموش نكنيد
آیا در قیامت در برابر سر بريده حسین (ع) سربلندی؟

آیا در قیامت در برابر سر بريده حسین (ع) سربلندی؟

شهيد حبيب الله قربانی در وصیت ناه خود نوشت: براي رفتن در اين راه سر از پا نمی شناسم و جانم را در طبق اخلاص گذاشته ام تا شايد بتوانم روز قيامت در برابر سر بريده سرورم امام حسين سربلند باشم.
سری در آغوش حسین

سری در آغوش حسین

شهيد يار احمد جوكار در وصیت نامه خود می نویسد: ای جوانان، اگر نيت شما با خدا صاف باشد لحظه شهادت اولين كسى كه بر بالين شما حاضر مى شود و به جاى مادر سر شما را در آغوش مى گيرد اباعبدالله است.