نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فریاد یک شهید از اعماق خاک هاي گرم خوزستان

فریاد یک شهید از اعماق خاک هاي گرم خوزستان

شهيد "مسعود مظفری"در وصیت نامه خود می نویسد: «من اکنون در جايي نشسته ام که خون بسياري از جوانان ما زمين را رنگين کرده و به ما هشدار مي دهند و از اعماق خاک هاي گرم خوزستان فرياد برمي آورند که اي مسلمانان اسلحه ما را برگيريد و بردشمن تجاوزگر بتازيد...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
در عزایم لباس شاد بپوشید

در عزایم لباس شاد بپوشید

شهيد "مسعود مظفری" در وصیت نامه خود می نویسد: «مادر مرا حلال کنید و به خاطر من لباس سياه نپوشید بلکه اگر لباس سرخ بر تن کنيد و برايم جشن بگيريد خيلي بهتر است که لباس سياه و گرفتن عزا براي کساني است که مرده اند...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
خوشا چنین مادرانی

خوشا چنین مادرانی

شهید "سیروس ممنون" در وصیت نامه خود می نویسد: «خوشا مادراني که فرزندان خود را چون من در راه خدا بدهند و مانند زينب و فاطمه (س) تنها به خدا توکل کنند.» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
پابوسی امام

پابوسی امام

شهید "جاوید محمدیان فرد" در وصیت نامه خود می نویسد: پدر و مادر ميخواهم كه به تهران برويد و پاى امام عزيزم را ببوسيد و به او بگوئيد كه باز حاضريد كه شهيد بدهيد چرا كه به قول خود امام همه بايد فداى اسلام بشویم... متن کامل وصیت نامه این شهید گرانقدر را در نوید شاهد بخوانید.
عکسم تسکین قلب مادر خواهد بود

عکسم تسکین قلب مادر خواهد بود

شهيد "اردشير ظهرابی" در وصیت نامه خود می نویسد: هر گاه هواي من کردي عکسم را نگاه کنيد تا تسکين قلب شما گردد و مانند ليلا در همه غمها و رنجها صابر باش... متن کامل این وصیت نامه را در نوید شاهد بخوانید.
خواهان زندگی جاودانم

خواهان زندگی جاودانم

شهيد "علی حسين رنجبر" در وصیت نامه خود می نویسد: خدايا از تو زندگي جاودان مي خواهم نه عيش و عشرت نعمتهاي اين دنيا را ، نه کامراني و خواسته هاي خودم و نه آسايش و راحتي وجودم را... متن کامل وصیت نامه را در نوید شاهد بخوانید.