نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

جوانان نگذارید خون شهدا پایمال شود

جوانان نگذارید خون شهدا پایمال شود

نوید شاهد - شهید "حمیدرضا کارگر" در وصیت نامه خود می نویسد: «نگذاريد که خون اين جوانان پاک به هدر رود و صهيونست ها و امپرياليزم ها که قصد دارند خون اين عزيزان را به هدر رسانند، شماها نگذاريد که نقشه...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
برخیز برادر و آستینت را مردانه بالا بزن

برخیز برادر و آستینت را مردانه بالا بزن

نوید شاهد - شهيد "قدرت الله مرادی" در وصیت نامه خود می نویسد: «آرى وقت عمل و يارى دين خدا است پس بلند شو برادر و مردانه آستين همت را بالا بزن و لباس را بپوش و به صحنه كارزار پاى گذار...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
برادران رزمنده در جبهه ها حماسه مى آفرينند

برادران رزمنده در جبهه ها حماسه مى آفرينند

نوید شاهد - شهيد "براتعلی کبيری" در وصیت نامه خود می نویسد: «ما می رويم تا به نداى هل من ناصر ينصرنى حسين زمان در كربلاى ايران لبيك بگوئيم. اينك كه برادران رزمنده ما در جبهه ها حماسه مى آفرينند ما هم مى رويم تا...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
پيام شهيدان را به گوش تاريخ برسانيد

پيام شهيدان را به گوش تاريخ برسانيد

نوید شاهد - شهيد "محمدحسين شيرافکن" در وصیت نامه خود می نویسد: «بيائيد اکنون که مکتب و خون در انقلاب اسلامی مستحکم گشته، رسالت خون و شهادت را عميقا درک کرده و پيام شهيدان را به گوش تاريخ برسانيم و...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
راه ما همان راه حسینی است

راه ما همان راه حسینی است

نوید شاهد _ شهید "غلامعلی حقیقی" در وصیت نامه خود می نویسد: مى خواهم بگويم راهى كه در آن قدم نهادم راهى است كه حسين بن على(ع) در آن قدم نهاد و لقب سالار شهيدان‌ را كسب كرد... متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.
پیام یک شهید؛ ما پویندگان راهمان را می بینیم

پیام یک شهید؛ ما پویندگان راهمان را می بینیم

نوید شاهد - شهيد "ايرج خسروی" در وصیت نامه خود می نویسد: «بنگريد که ما برای چه رفتيم و براي چه کشته شده ايم شهدا می فرمايند: ما هم می نگريم که چه کسانی راه ما را ادامه خواهند داد و...» متن کامل وصیت نامه این شهید بزرگوار را در نوید شاهد بخوانید.