نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

جذابیت در تئاتر دفاع مقدس

جذابیت در تئاتر دفاع مقدس

"جذابیت" از عناصر اساسی تئاتر، بویژه در زمینه ارتباط با تماشاگران محسوب می شود، اما در تئاتر دفاع مقدس در ایران، از این عنصر تاثیر گذار، به خوبی بهره گیری نمی شود و یا آنکه گروههای نمایشی توان ایجاد جذابیت مناسب در اجرای خود را ندارند.
نماز در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهداء

نماز در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهداء

مساله مورد مطالعه در این پژوهش نماز و آثار آن در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهدا است. این پژوهش از روش کتابخانه ای به صورت فیش نویسی استفاده شده است.
بررسی نقش شعار در تئاتر دفاع مقدس

بررسی نقش شعار در تئاتر دفاع مقدس

جنگ پیده ای است اجتماعی که ما بین دو یا چند جامعه درگیر به وقوع می پیوندد. این پدیده اجتماعی مانند سایر پدیده های اجتماعی تبعاتی دارد که می تواند به نسبت – در مکان ها و زمان های مختلف – ثمرات خوب و یا بدی به بار آورد.
بازتاب فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس در شعر زنان استان خوزستان

بازتاب فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس در شعر زنان استان خوزستان

در این پژوهش، شعر سه نفر از شاعران زن خوزستان (پروانه نجاتی، افسانه نجومی و رقیه مفاخری) در سه حوزۀ زبان، شکل و محتوا با محوریت دفاع مقدّس بررسی می­ شود.
تبيين صحنه‌هاي عمليات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس

تبيين صحنه‌هاي عمليات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس

جمهوري اسلامي ايران و كشور عراق در جنگ براي رسيدن به اهداف خود مناطق مختلفي را با عنوان صحنه‌هاي عمليات انتخاب نموده‌اند و در اين صحنه‌‌ها، عمليات‌هاي آفندي و پدافندي متعددي انجام گرفته، وليكن متأسفانه تدوين نگرديده است. لذا با توجه به شروع جنگ توسط ارتش عراق و تحميل نمودن صحنه‌هاي فوق به جمهوري اسلامي ايران، اين مقاله درصدد تبيين صحنه‌هاي عمليات زميني و دريايي مي‌باشد كه در اين راستا سعي گرديد با استفاده از اسناد و منابع متعدد و متنوع از مراكز علمي و دفاعي تدوين گردد.
تأثير سرمايه فرهنگي بر سبک زندگي جانبازان جنگ تحميلي شهر نجف آباد

تأثير سرمايه فرهنگي بر سبک زندگي جانبازان جنگ تحميلي شهر نجف آباد

هدف اين پژوهش بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر سبک زندگي جانبازان شهر نجف آباد با روش پيمايشي است و در آن ديدگاه نظري گيدنز، سوبل و چيني استفاده شد.