نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شهدای استان فارس
برچسب: شهدای استان فارس
نوید شاهد فارس شهید مسعود بهاری مقدم در دهم آذر... برچیده و درود بر تمامی شهدای اسلام از صدر اسلام... فارس...
کد خبر: ۴۵۵۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


نوید شاهد فارس شهید مسعود بهاری مقدم در دهم آذر...
کد خبر: ۴۵۵۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


شهيد مسعود بهاری مقدم؛
نوید شاهد فارس شهید مسعود بهاری مقدم در دهم آذر... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۵۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کد خبر: ۴۵۵۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


نوید شاهد فارس شهید حمید شبانپور در سحرگاه صبح روز... حومه مرودشت فارس دیده به جهان گشود حمید تحصیلات ابتدایی...
کد خبر: ۴۵۵۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


شهادت 27 اردیبهشت؛
نوید شاهد فارس شهید محمد علی فتحی در 17...
کد خبر: ۴۵۵۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


شهادت 27 اردیبهشت؛
نوید شاهد فارس شهید محمد علی فتحی در 17 مرداد... رسید انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۵۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


شهيد کريم براتی؛
نوید شاهد فارس شهید کریم براتی در یکم خرداد...
کد خبر: ۴۵۵۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


شهادت 27 اردیبهشت ماه؛
نوید شاهد فارس شهید کریم براتی در یکم خرداد...
کد خبر: ۴۵۵۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


پرشکفت روستای خان زنیان فارس دیده به جهان گشود و...
نوید شاهد فارس شهید محمد حسین پرشکفتی در 21مرداد ماه... ارژن در استان فارس در یک خانواده کشاورز دیده به...
کد خبر: ۴۵۵۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


نوید شاهد فارس شهید محمد حسین پرشکفتی در 21مرداد ماه... ارژن در استان فارس در یک خانواده کشاورز دیده به... فارس...
کد خبر: ۴۵۵۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


شهادت 26 اردیبهشت ماه؛
پرشکفت روستای خان زنیان فارس دیده به جهان گشود و...
نوید شاهد فارس شهید محمد حسین پرشکفتی در 21مرداد ماه... ارژن در استان فارس در یک خانواده کشاورز دیده به... رسید انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۵۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


کد خبر: ۴۵۵۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


نوید شاهد فارس شهید خسرو شعبانی در 19 آبان ماه...
کد خبر: ۴۵۵۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


شهید شکرالله نیستانی فرد؛
نوید شاهد فارس شهید شکرالله نیستانی فرد در 15 بهمن... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۵۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


شهادت 24 اردیبهشت ماه؛
نوید شاهد فارس شهید شکرالله نیستانی فرد در 15 بهمن...
کد خبر: ۴۵۵۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


شهادت 24 اردیبهشت ماه؛
نوید شاهد فارس شهید شکرالله نیستانی فرد در 15 بهمن... فارس...
کد خبر: ۴۵۵۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


شهيد احد اميری؛
نوید شاهد فارس شهید احد امیری در تاریخ 18شهریور ماه... آمد و در قطعه ی شهدای گلزار مرودشت به خاک... منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس ...
کد خبر: ۴۵۵۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


شهادت 24 اردیبهشت ماه؛
نوید شاهد فارس شهید احد امیری در تاریخ 18شهریور ماه... آمد و در قطعه ی شهدای گلزار مرودشت به خاک...
کد خبر: ۴۵۵۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


شهادت 24 اردیبهشت؛
نوید شاهد فارس شهید احد امیری در تاریخ 18شهریور ماه... آمد و در قطعه ی شهدای گلزار مرودشت به خاک... فارس...
کد خبر: ۴۵۵۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴