نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شهدای استان فارس
برچسب: شهدای استان فارس
نوید شاهد فارس شهید سید جمال میری در 15 فروردین...
کد خبر: ۴۵۹۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


شهادت 25 تیرماه؛
در خط زبیدات واقع در استان نجف عراق بودم و...
نوید شاهد فارس شهید سید جمال میری در 15 فروردین... 45 روز در خط زبیدات واقع در استان نجف عراق... مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


نوید شاهد فارس شهید سید جمال میری در 15 فروردین... به یک ماه طول کشید جبهه های او از استان... ایلام گرفته تا خلیج فارس و دریای عمان ادامه داشت... پیدا می شود و همراه با تمامی شهدای قدس 3...
کد خبر: ۴۵۹۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


شهيد فيض الله طهماسبی؛
نوید شاهد فارس شهید فیض الله طهماسبی در 12 خرداد... پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


نوید شاهد فارس شهید فیض الله طهماسبی در 12 خرداد... فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


شهيد جواد زارع؛
نوید شاهد فارس شهید جواد زارع در سوم مهر ماه... وصیتم به برادران این است که راه شهدای ادامه بدهند... مادرم انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


مروری بر زندگی شهيد جواد زارع؛
نوید شاهد فارس شهید جواد زارع در سوم مهر ماه... مفقودالاثر گردید انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


شهادت 20 تیر ماه؛
نوید شاهد فارس شهید بهرام دهقان در شهریور ماه سال1347...
کد خبر: ۴۵۹۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


شهید بهرام دهقان؛
نوید شاهد فارس شهید بهرام دهقان در شهریور ماه سال1347... انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


نوید شاهد فارس شهید بهرام دهقان در شهریور ماه سال1347... رسید انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


نوید شاهد فارس شهید مظفر داوودی در نهم دی ماه... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


خاطره خودنوشت و تکان دهنده شهيد مظفر داوودی (1)
نوید شاهد فارس شهید مظفر داودی در نهم دی ماه... کشید انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۱۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


نوید شاهد فارس شهید مدافع حرم محمدمهدی فریدونی در سی...
کد خبر: ۴۵۹۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


شهيد ابراهيم کشوری؛
نوید شاهدفارس شهید ابراهیم کشوری در سال 1342 در روستای... هستند والسلام انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


شهادت 17 تیر ماه؛
نوید شاهدفارس شهید ابراهیم کشوری در سال 1342 در روستای...
کد خبر: ۴۵۹۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


شهادت 17 تیر ماه؛
نوید شاهد فارس شهید ابراهیم کشوری در سال 1342 در... متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


شهید نجف نیکو؛
نوید شاهد فارس شهید نجف نیکو در سوم خرداد ماه... من باشد انتهای متن/ منبع مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۹۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


نوید شاهد فارس شهید نجف نیکو در سوم خرداد ماه... فارس...
کد خبر: ۴۵۹۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


شهادت 17 تیر ماه؛
نوید شاهد فارس شهید نجف نیکو در سوم خرداد ماه...
کد خبر: ۴۵۹۰۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


شهادت 17 تیر ماه؛
نوید شاهد فارس شهید نجف نیکو در سوم خرداد ماه... متن/ منبع مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۵۸۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


پربازدید ها