نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سومین «شهید محراب» و «معلم اخلاق» در آیینه کتاب

سومین «شهید محراب» و «معلم اخلاق» در آیینه کتاب

معلم اخلاق و مهذب نفوس، شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب بیش از هر چیز در جامعه دینی ما جایگاهی عرفانی دارتد. ایشان را به تقرب‌جوی درگاه خدا و دستگیری از بندگان او می‌شناسند و آثار ماندگارش که پس از سال‌ها هنوز مورد مراجعه مشتاقان عرفان اسلامی است، شاهدی بر این مدعاست.