نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

هدیه ای به امام عصر (عج)

نوید شاهد - شهید "خان میرزا استواری" در دفتر خاطرات خود می نویسد: «یکی از برادران، قرآنی را به عنوان...