نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
پیامی از رادیو به خانواده

پیامی از رادیو به خانواده

شهيد «اميدعلی اميدی» در نامه ای خطاب به خانواده می نویسد: «الان هم که برای شما اين نامه را می نوشتم خبرنگاران...