نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

انقلابيِ آرام و شجاع / نگاهي به زندگي سردار رشيد اسلام شهيد محمد بروجردي

نوید شاهد: محمد جوان تمامي راهكارهاي تئوريك و عملي را كه در دسترس داشت به بهترين وجهي به كار مي بست تا مبارزه را مرد و مردانه و با قدرت فكري و اجرايي كامل و نيز بدون ضايع كردن حقي و انجام كار نابجايي به سامان برساند. شاهد نگارنده نيز دقت فراوان او و همرزمانش در به كار بستن آموزه هاي نظري حضرت امام در امر جهاد و مبارزه بود كه در سطور فوق بدان ها اشاره شد.
ویژه نامه شهید آیت الله محمد مفتح

ویژه نامه شهید آیت الله محمد مفتح

نوید شاهد همزمان با سالگرد شهادت آیت الله مفتح ویژه نامه اینترنتی ویژه آن شهید مشتمل بر خاطرات شفاهی، گفتگوهای اختصاصی، آلبوم تصاویر و فیلم و صوت سخنرانی آن شهید را منتشکر کرد.